UA-194280043-1 DSSV-Transpo Daniëls wenst u een deugddoende vakantie toe en nodigt u uit om in het najaar Kanaal Z te raadplegen! – DSSV
DSSV-Transpo Daniëls : Hoogtechnologische Rioolbeheerders
2 maart 2018
Kanaal Z, reportage van Z-Water: collectoren en riolen – efficiënte planning en uitvoering
10 oktober 2018

DSSV – TRANSPO DANIËLS NV wenst haar cliënteel, partners en leveranciers een deugddoende vakantie toe. 

Zoals u ondertussen weet, blijven wij ook tijdens deze periode volledig te uwer beschikking en is onze dienstverlening gewaarborgd. 

Hierbij nodigen wij u nu reeds uit om in het najaar (september) de tiendelige docureeks Z-Water op KANAAL-Z er op na te houden waar wijzelf fier zijn om als dienstverlener in het veld het thema “Collectoren en riolen- efficiënte planning en uitvoering” voor rekening te mogen nemen? 

Voor onszelf betekent het alleszins “het goed inzetten van de tweede jaarhelft van 2018” hetgeen wij jullie allen ook van harte toewensen.