INDUSTRIËLE REINIGINGS – EN RUIMINGSWERKEN

Mazouttanks

LEK in uw mazouttank

Voorlopig opstellen van een nieuw tanksysteem dmv IBC’s, de bruikbare mazout overpompen en de tank leegmaken. Bij vervuiling in kelders/gesloten ruimtes kunnen wij de reiniging hiervan ook op ons nemen.

WATER in uw mazouttank

Bij het vaststellen van water in uw mazouttank, kan u ook beroep doen op ons team van ervaren reinigers. Onze combiwagen zal ter plaatse via een meetsysteem kunnen opzoeken tot waar het water zit en dit vervolgens via een lange buis uit uw mazouttank verwijderen. De mazout die al in de tank zat, zal via deze werkwijze ook in de tank blijven zonder enige complicaties.

SANEREN van de mazouttank

Het saneren van mazouttanks hoort ook bij de corebusiness van DSSV. Het industrieel reinigen van de mazouttank kan gecombineerd worden met het volblazen, uitgraven of afbreken van uw mazouttank. Voor de reiniging wordt er een combiwagen en een bestelwagen voorzien om de nodige voorbereidingen te treffen en de bijkomende darmen te voorzien.

Bij het volblazen van een mazouttank wordt er een drogestoffenwagen en een bestelwagen voorzien die op hun beurt de mazouttank zullen opvullen met grind en kiezel en het geopende mangat afdichten met een laagje cement.

Bij het uitgraven van een mazouttank voorzien wij een containervrachtwagen met een graafmachine die de tank uitgraaft en het gat opvult met de aangewezen ondergrond.

Bij het afbreken van een mazouttank zal de combiwagen samen met een bestelwagen/containervrachtwagen eerst de tank reinigen, ontdoen van de toestromende leidingen,… en vervolgens in stukken met de bestelwagen/containervrachtwagen meenemen.

Bij het buiten gebruik stellen van een tank wordt een wettelijk certificaat met vermelding van het SV-nummer van een van onze erkende stookolietechnici afgeleverd.

Volledige shutdowns: productieruimtes, reactoren, silo’s

Door ons gevarieerd aanbod van ruim- en reinigingswagens, is geen enkel werk ons te groot of te klein. Zo kunnen wij bij grote shutdowns, in productieruimtes, reactoren, silo’s, moeilijk te betreden ruimtes, kleine ruimtes,… de uit te voeren werken, naar de wensen van de klant, met gespecialiseerde wagens uitvoeren. Onze werknemers zijn allemaal in het bezit van een VCA-attest en beschikken over het certificaat “betreden besloten ruimten”. Hierdoor kunnen wij u verzekeren dat alle werken die wij uitvoeren, met de nodige finesse en alertheid afgewerkt worden.

Chemische reiniging (ADR en niet-ADR)

Om onze servicewaaier zo groot mogelijk te houden, hebben we ook enkele ADR-combiwagens in ons bezit. Deze worden voornamelijk ingezet bij ruim- en reinigingswerken van verschillende zuurbaden of houders van gevaarlijke producten. Deze wagens kunnen samen met Transpo Daniëls ingezet worden om bijv. een beitsbad van 30m³ te ruimen en reinigen. De ADR-oplegger van Transpo Daniëls zal zich tot op zijn gewicht laden, zodat de ADR-combiwagen hierna de rest van het residu kan opzuigen en de wanden/bodem van het bad kunnen reinigen. Door deze combinatie van de 2 wagens kunnen wij instaan voor totaalreinigingen van gevaarlijke en niet-gevaarlijke baden/buffers/….

Veeg- en schrobwerken

Rioolstelsels, straatriolering, ingebuisde grachten, huisaansluitingen, drainages

De reiniging van diverse groottes en lengtes van rioleringen, grachten,… zijn een van onze specialiteiten. Door het inzetten van milieubewuste recycler combiwagens kan het water uit het opgezogen slib onttrokken worden en hergebruikt worden als spuitwater. Hierdoor kunnen onze wagens de hele dag door de rioleringen over lange afstanden reinigen zonder tussenin de werf te verlaten om te lossen of spuitwater bij te vullen.

Bufferbekkens, septische putten, vetputten, regenwaterputten, bezinkputten, KWS-afscheiders

Het onderhoud van uw bedrijventerrein kan ook ondersteund worden door ons team van ervaren reinigers. Wij kunnen, indien nodig op afroep, uw opvangputten van septisch materiaal tot de KWS-afscheiders komen ledigen en reinigen.

Het volledige onderhoud van uw afvoerleidingen kan ook, op afspraak, gespoeld worden door onze wagens om bijv. bladeren/achtergebleven resten/… te verwijderen uit de leidingen. Deze werken kunnen in combinatie met het ledigen van uw put/afscheider gebeuren. De wagens kunnen afgestemd worden op de bereikbaarheid/grootte van de putten/slokkers/…; bij weinig ruimte of kleine inhouden kunnen de 3-asser combiwagens (inhoud 8m³) ingezet worden bij grote inhouden kunnen combi-opleggers (inhoud 17m³) ingezet worden zodat de afvoeren (en kosten) beperkt worden tot een minimum.

Droge ruim- en reinigingswerken

Binnen ons wagenpark kan er genoten worden van drogestoffenwagens. Deze wagens zijn voorzien van zware vacuümpompen om zware droge materialen op te zuigen en te blazen.

Stof, pellets, cement, zand, kiezel en lavastenen zijn enkele voorbeelden van de vele droge/hete/natte stoffen die onze wagen kan zuigen en blazen. Hierdoor zijn wij in de mogelijkheid om ook droge ruim- en reinigingswerken uit te voeren zoals het droogreinigen van een gipshal, opzuigen van pellets en uitzuigen van gaten ten behoeve van stootpalen op diverse werven. Onze wagens kunnen het materiaal blazen in silo’s, zandfilters, bekkens, horizontale tanks of op daken. Lossen kan op 2 manieren nl.: losgestort in containers max. 1m20 hoog of afvullen van bigbags.