Noodgeval? Bel 24/7 naar onze wachtdienst: 0470 700 600

Privacybeleid

 1. Algemene informatie

In het kader van de nieuwe Europese wetgeving, General data protection regulation (GDPR), brengen wij u op de hoogte van ons beleid omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door DSSV-Transpo Daniëls. Uw persoonsgegevens zullen door ons steeds met de grootste zorg behandeld worden. Verder in deze Privacy Notification vindt u de nodige informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen of opmerking heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u hiervoor terecht bij onze verantwoordelijke voor de verwerkingen:

Naam: Bex
Voornaam: Christa
Adres: Jeugdlaan 239 Heusden-Zolder 3550
E-mail: Christa@dssv.be
Tel: 011 230 306

U kan ook steeds de gegevensbeschermingsautoriteit contacteren via commission@privacycommission.be

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Het is mogelijk dat wij bepaalde van uw persoonsgegevens verwerken. 

 • Dat gebeurt steeds in het kader van uw relatie met DSSV-Transpo Daniëls
 • Wij beperken ons tot de strikt noodzakelijke gegevens om een goede dienstverlening te bieden; 
 • Het is mogelijk dat wij uw gegevens delen met derden. Dat gebeurt steeds in de context van onze dienstverlening;
 • DSSV- Transpo Daniëls of LDO en eventuele derden zullen vertrouwelijk en met de grootste zorg met uw persoonsgegevens omgaan.
 1.  

a) Welke persoonsgegevens worden verwerkt:

In het kader van de relatie tussen u en DSSV-Transpo Daniëls, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: 
  • Vb. Rijksregisternummer, Naam, Voornaam, Adres, Telefoonnummer
 • Financiële identificatiegegevens:
  • Vb. Rekeningnummers 
 • Elektronische identificatiegegevens:
  • Vb. E-mail adres 
 • Beroepsmatige identificatiegegevens:
  • Vb. Beroepsactiviteit, huidige betrekking, functie

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met DSSV-Transpo Daniëls (vb. leverancier, klant, opdrachtgever, … ), verwerken wij uw zakelijke gegevens (vb. zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, … ) en persoonsgegevens (vb. Naam, voornaam, …) in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

b) Doel van de verwerking

In het kader van de relatie tussen u en DSSV- Transpo Daniëls kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Klantenadministratie/klantenbeheer
 • Leveranciersadministratie/leveranciersbeheer
 • Boekhoudkundige verwerkingen
 • Beheer van geschillen
 • Uitvoering van overeenkomsten

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met DSSV- Transpo Daniëls (vb. leverancier, klant, opdrachtgever, … ), gebruiken wij mogelijk uw gegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

c) Duur van de verwerking

DSSV-Transpo Daniëls bewaart uw gegevens enkel gedurende de periode noodzakelijk voor het behalen en vervullen van de doeleinden onder 2.2, tenzij er een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of een andere wettelijke verplichting.

 

 1. Doorgifte van uw gegevens aan derden

In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Meer bepaald:

 • Aan ondernemingen waarmee samengewerkt wordt in het kader van activiteiten gelinkt aan de werkzaamheden van het DSSV-Transpo Daniëls (vb. onderaannemers, dienstverleners, enz.); 
 • Aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties in het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

 

 1. Rechten van de betrokkene

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden er een aantal rechten aan u toegekend omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze zijn:

 • Recht op inzage en kopie van de gegevens
 • Recht op het corrigeren van die gegevens
 • Recht op het laten verwijderen van de gegevens (right to be forgotten)
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer u vragen heeft over deze rechten of ze wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de verwerking (Christa@dssv.be) of met de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be).

 

 1. Contactgegevens verantwoordelijke voor verwerking

Voor al uw vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, het uitoefenen van uw rechten als betrokken of informatie omtrent ons privacy beleid, kan u terecht bij onze verantwoordelijke voor de verwerking. Hieronder vindt u haar contactgegevens terug: 

Naam: Bex
Voornaam: Christa
Adres: Jeugdlaan 239 Heusden-Zolder 3550
E-mail: Christa@dssv.be
Tel: 011 230 306

 

 1. Klachten

Indien u ontevreden zou zijn met onze manier van omgaan met uw persoonsgegevens, kan u hiervoor contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensverwerking of met de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be).

 

 1. DSSV-Transpo Daniels nv maakt gebruik van volgende cookies:

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer en enkel door deze website gelezen kunnen worden. Onze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. Ze worden enkel gebruikt om te onthouden wat uw voorkeurstaal is en of u de tekstuele weergave in- of uitgeschakeld heeft. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

a) Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

b) Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en  aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.  Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

c) Performantie cookies
We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten.  Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn.

d) Embedded content
Ter ondersteuning van onze activiteiten wijst onze site soms door naar andere sites via een aanklikbare link. Tijdens het bezoeken van deze externe sites kunnen eventueel ook cookies worden aangemaakt.  Voor meer informatie over de aanmaak van cookies op zulke sites raden wij u aan om de privacy policy van deze sites te controleren.

Op dit moment gebruiken we deze cookies:
_awselb (Used to distribute traffic to the website on several servers in order to optimise response times.)

_unam(google analytics: The “_unam” cookie is set as part of the ShareThis service and monitors “click-stream” activity, e.g. web pages viewed, navigation from page to page, time spent on each page etc. The ShareThis service only personally identifies you if you have separately signed up with ShareThis for a ShareThis account and given them your consent. You can read the ShareThis privacy policy here. This page also explains how you can opt out of the tracking aspects of the ShareThis Service if you wish to.)

_utma (google analytics, Google Analytics uses the information from this cookie to calculate things like Days and Visits. Whenever someone deletes the _utma cookie, they are in essence deleting their history with your website. When they visit your website again, they are considered a brand new visitor, just as they were the first time they came around.

Beheer van cookies

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Hoe? (Windows Explorer) Ga naar Tools > Internet options > General > Browsing history > Delete > Delete cookies. – U kunt ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat. Hoe? Ga naar uw configuratiescherm, dan naar Internetoptions > General > Browsing history > Delete > Delete cookies.

 

 1. Slotbepaling

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd omtrent de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Indien u nog vragen heeft omtrent ons privacy beleid, het uitoefenen van uw rechten of andere persoonsgegevens gerelateerde zaken, aarzel niet om ons te contacteren.

DSSV-Transpo Daniëls
Jeugdlaan 239 Heusden-Zolder 3550
011 31 32 29
info@dssv.be
BE0415.932.436 (DSSV)
BE0434.002.051 (Transpo)